Εργασία

Research Project Scientist (Chemist, Materials Scientist or Chemical Engineer)

Chemical Industry based in Attiki is looking for a Chemist, Materials Scientist or Chemical Engineer with MSc and/or PhD studies in Polymer Chemistry, experience in the management of research projects and excellent knowledge of English for a research scientist position (planning of research, carrying out experiments, liaising with research and/or production staff, keeping up to date with relevant scientific and technical developments, scientific reporting, and presentation of results at project meetings and conferences).

Qualifications:

The candidate will report to the R&D Manager.

Only candidates who meet the required qualifications will be considered.

The deadline for the above position is October 31st, 2017. 

Please send your CV in the e-mail address: rd_hr84@yahoo.com

 

Αγγελία για θέση εργασίας - Senior Researcher

Η "Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας", R-NanoLab (http://nanolab.chemeng.ntua.gr) της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έναν Senior Researcher ως επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου /  παροχής  υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

Παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στoν κ. Κώστα Χαριτίδη, στο charitidis@chemeng.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 772 3323