Εργαστηριακές ασκήσεις

Μέτρηση Γωνίας Επαφής

Πραγματοποιούνται μετρήσεις διαβροχής, εκτίμηση υδροφιλικότητας και γωνίας επαφής στερεών υλικών με σταγόνες υγρού μέσω μιας prototype διάταξης.