Οι άνθρωποι

Ζουμπουλάκης Λουκάς

Ζουμπουλάκης Λουκάς

Email: lzoubou@chemeng.ntua.gr
Website: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/l.zoumboulakis

Ο κύριος Λουκάς Ζουμπουλάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών από το έτος 2014. Το επιστημονικό έργο του καλύπτει τις Επιστημονικές Περιοχές των Κεραμικών και Πολυμερικών Υλικών, καθώς και των Συνθέτων υλικών.

Η διδακτική εμπειρία του περιλαμβάνει τόσο τη διδασκαλία μαθημάτων, φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων και σεμιναρίων, πραγματοποίηση διαλέξεων όσο και την επίβλεψη διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή διδακτικών σημειώσεων, εργαστηριακών και φροντηστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια μαθημάτων που σχετίζονται με τα υλικά και την οικονομική ανάλυση του ιδίου αντικειμένου. Συγκεκριμένα, έχει συγγράψει οκτώ διδακτικά βιβλία/ σημειώσεις μαθημάτων, τα οποία μοιράζονται μέχρι σήμερα σε προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» του ΕΜΠ.

Έχει δημοσιεύσει 28 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, 31 πρωτότυπες ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με πρακτικά (πλήρεις ή περιλήψεις) και 38 πρωτότυπες ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια με πρακτικά.

Συμμετείχε ως ερευνητής σε 3 ερευνητικά προγράμματα και σε 1 ερευνητικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) 2009 ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής.


Συνημμένα:

Προβολήloukas zoumpoulakis_CV pdf83kb

Πίσω