Οι άνθρωποι

Σαρίμβεης Χαράλαμπος

Σαρίμβεης Χαράλαμπος

Email: hsarimv@central.ntua.gr
Website: http://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/sarimveis.html

Haralambos Sarimveis

 • Associate Professor
 • Process Control & Informatics Unit
  Sector ΙΙ (Analysis, Design and Development of Processes and Systems)

 • School of Chemical Engineering, N.T.U.A. 
  Zografou Campus
  Athens 157 80

 • Phone.: +30-210-772.3237, Fax:+30- 210-772.3138

 • e-mail: hsarimv@chemeng.ntua.gr

Πίσω