Οι άνθρωποι

Καραξή  Ευαγγελία

Καραξή Ευαγγελία

Email: dcar@chemeng.ntua.gr
Website: http://nanolab.chemeng.ntua.gr

Η Ευαγγελία Καραξή είναι Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει ασχοληθεί με τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό οργανικών και ανόργανων νανοσύνθετων υλικών με εφαρμογές σε επιστρώσεις με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, με εμπειρία σε ηλεκτροχημικές μεθόδους χαρακτηρισμού. Η Διδακτορική της διατριβή έχει ως κύριο θέμα την ανάπτυξη προηγμένων επιστρώσεων με πολλαπλές εκδηλώσεις αυτοΐασης που ως δομικές μονάδες θα έχουν νανοσύνθετα υλικά με εφαρμογές σε όλα τα κράματα μετάλλων χωρίς τη χρήση διαλυτών. Στα πλαίσια της διατριβής της θα ασχοληθεί και με τη μελέτη νανομηχανικών και νανοτριβολογικών ιδιοτήτων των παραγόμενων υμενίων καθώς και με τον πλήρη ηλεκτροχημικό χαρακτηρισμό τους. Από την έως τώρα ενασχόλησή της έχουν προκύψει δύο παρουσιάσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.


Φωτογραφίες:


Συνημμένα:

Προβολήcaraxi evangelia_cv pdf114kb

Πίσω