ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ R-NANO

Η «Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας», R-NanoLab βρίσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ιδρύθηκε το 2007 και ερευνητική ομάδα του έχει εκτενή εμπειρία στο σχεδιασμό, την παραγωγή και το Χαρακτηρισμό Προηγμένων-, Σύνθετων- και Νάνο-Υλικών.

Ποιος

Το RNanolab είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο που βρίσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Απασχολεί περίπου 35 ερευνητές όλων των βαθμίδων (από μεταπτυχιακούς φοιτητές έως μέλη ΔΕΠ) και συμμετέχει σε περίπου 20 ερευνητικά προγράμματα, σε κάποια από τα οποία ως συντονιστής.

Τι

Η βασική ερευνητική δραστηριότητα του RNanolab αφιερώνεται στα νανοϋλικά και τη νανοτεχνολογία. Η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η υπολογιστική μοντελοποίηση είναι οι τρεις πυλώνες που υπηρετούν τη δραστηριότητα του εργαστηρίου. Το RNanolab δραστηριοποιείται, επίσης, σε οριζόντιες δραστηριότητες/πεδία, όπως η ανακύκλωση, η αποτίμηση του κύκλου ζωής και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τόσο των υλικών που παράγονται όσο και των διεργασιών που εφαρμόζονται . Επιπλέον, το RNanolab ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών γραμμών για την παραγωγήυλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως νανοϋλικά με βάση τον άνθρακα, νανοσωματίδια και ίνες άνθρακα.

Υπηρεσίες

Μερικές από τις υπηρεσίες μας: Συνέργεια μεταξύ έρευνας και βιομηχανικής παραγωγής, σχεδιασμός διεργασιών με γνώμονα τη φιλικότητα προς στο περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζόμενων, μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων της έρευνας του RNanolab μέσω της διαχείρισής τους με βάση τις αρχές FAIR δεδομένων

Προγράμματα

Έτη επιτυχίας

Συνεργασίες

ΕΡΕΥΝΑ

Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει ενεργά στην έρευνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, ενισχύοντας τις υποδομές του, και παράγοντας ένα μεγάλο όγκο δημοσιεύσεων σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών διεξάγονται οι εργαστηριακές δραστηριότητες, όπως ασκήσεις, πειράματα και παρουσιάσεις, στα πλαίσια έξι Προπτυχιακών Μαθημάτων και δύο Μεταπτυχιακών Μαθημάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε συνεργασία με το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς, εταιρείες και ιδιώτες του εσωτερικού και του εξωτερικού σχετικά με τη μελέτη και/ή τη μέτρηση μηχανικών και άλλων χαρακτηριστικών δομικών υλικών και στοιχείων.

Το R-NANO με μια ματιά

The laboratory has been actively involved in research during the past 20 years, enhancing its infrastructure and producing a large volume of publications.

Educational activities in the Laboratory include laboratory exercises, testing and presentations within the framework of a lot of Undergraduate Courses and Postgraduate Courses.

During the participation in various projects, R-Nano has many collaborations with universities in Greece and other countries.

Προσωπικό εργαστηρίου

Σήμερα το προσωπικό αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ, έναν διδάσκοντα Π.Δ. 407, έναν τεχνικό συνεργάτη, καθώς και αρκετούς υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν τις διπλωματικές εργασίες και διατριβές τους.

Νέα - Ανακοινώσεις