Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταλλικά Υλικά


Περιγραφή Μαθήματος

Τα μεταλλικά υλικά (μέταλλα και κράματά τους) αποτελούν κατηγορία των τεχνικών υλικών που έχουν μεγάλη αντοχή και παραμορφώνονται εύκολα και γι’ αυτό εφαρμόζονται εκτεταμένα στον κατασκευαστικό τομέα (αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική, αεροδιαστημική, κατασκευή κτιρίων κλπ.). Σήμερα η επιλογή του κατάλληλου μετάλλου ακόμη και για μια απλή κατασκευή καθίσταται δύσκολη λόγω της ποικιλίας των διατιθέμενων υλικών, εξαρτάται δε από: το είδος της κατασκευής-εφαρμογής, τις συνθήκες λειτουργίας (φυσικό περιβάλλον, ανθρώπινο δυναμικό), τη λειτουργική χρήση και τον οικονομικό παράγοντα. Ο σχεδιασμός μιας εφαρμογής, που απαιτεί χρήση μεταλλικών υλικών με επιθυμητές ιδιότητες, καθορίζεται από τη δομή του υλικού (τελική επιλογή). Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις αρχές, δομή και ιδιότητες (χαρακτηρισμός) των μεταλλικών υλικών.

8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση "Υλικών"

Ύλη

1.      ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

Μεταλλικός δεσμός, δευτερεύοντες δεσμοί ή δεσμοί van der Waals, επίδραση της φύσης των δεσμών στις ιδιότητες των υλικών.

2.      ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Κύριες κρυσταλλικές δομές, δομές συμπαγούς συσσωμάτωσης ή μέγιστης πυκνότητας.

3.      ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

Είδη ατελειών της κρυσταλλικής δομής,  ατέλειες μιας διαστάσεως, δύο διαστάσεων, τριών διαστάσεων.

4.      ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Γενικές έννοιες, ελαστικότητα, πλαστικότητα, θραύση.

5.      ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, δυσθραυστότητα, ερπυσμός, κόπωση.

6.      ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Έλαση, διέλαση, συρματοποίηση, διαμόρφωση  σε έκταση.

7.      ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σκληρότητα.

8.      ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Στερεά διαλύματα-φάσεις και ενώσεις στα διαγράμματα ισορροπίας, θερμοδυναμική ερμηνεία των διαγραμμάτων ισορροπίας, διαγράμματα ισορροπίας των φάσεων διμερών και τριμερών συστημάτων.

9.      ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Fe-C

Ανάπτυξη των μικροδομών στα κράματα Fe-C, επίδραση διαφόρων στοιχείων κραμάτωσης στο διάγραμμα Fe-C.

10.   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣ

Θεμελιώδη φαινόμενα, μετασχηματισμοί δομής σε υγρή κατάσταση, μετασχηματισμοί δομής στερεάς κατάστασης.

11.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Σκλήρυνση με ελάττωση του μεγέθους των κόκκων, με ενδοτράχυνση, με δημιουργία στερεού διαλύματος, με κατακρήμνιση λόγω γήρανσης.

12.   ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Επιφανειακές κατεργασίες σκλήρυνσης, παθητικοποίησης και προστασίας από διάβρωση ή οξείδωση.

 

Διδάσκοντες: Κ. Χαριτίδης

http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1044/


Warning: filesize(): stat failed for downloads/diploma_course/ in /var/www/nanolab.chemeng.ntua.gr/scripts/functions.php on line 68

Warning: filesize(): stat failed for downloads/diploma_course/ in /var/www/nanolab.chemeng.ntua.gr/scripts/functions.php on line 68

Συνημμένα:

Προβολή 0kb
Προβολή 0kb

Πίσω