Προπτυχιακά Μαθήματα

Σχέσεις Δομής - Ιδιοτήτων Υλικών


Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποβλέπει στην εξέταση και κατανόηση των μακρο-σκοπικών ιδιοτήτων (μηχανικών, θερμικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών, ρεολογικών, (δι)επιφανειακών) της στερεάς φάσης (κρυσταλλικά, άμορφα στερεά) με αναφορά στη μίκρο- και νανοσκοπική δομή και ταυτόχρονα τη διερεύνηση της σχέσης δομής-ιδιοτήτων των υλικών. Έμφαση δίνεται στην περιγραφή των χημικών και φυσικών διεργασιών (επεξεργασία) που θα προσδώσουν σε ένα υλικό την επιθυμητή δομή και ιδιότητες για τη παραγωγή προϊόντων με συγκεκριμένες επιδόσεις, ανάλογα με την χρήση που προορίζονται. Η εξέταση σε βάθος της στερεάς κατάστασης που επιχειρείται στο μάθημα έχει σαν βάση το ότι η στερεά φάση της ύλης αποτελεί την πηγή των υλικών που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες για τη παραγωγή αγαθών. Οι επιστήμονες που θα ασχοληθούν με τα υλικά είναι αναγκαίο να έχουν σε βάθος γνώση της φύσης και των ιδιοτήτων των υλικών που θα χρησιμοποιούν, για να τα διαμορφώνουν σε αγαθά, που θα τα προσφέρουν στη καθημερινή χρήση. Η επέκταση της κατανόησης των ιδιοτήτων της στερεάς φάσης σε μικρο- και νανοσκοπικό επίπεδο είναι αναγκαία και σε άλλους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας, όπως η μεταλλουργία, μικροηλεκτρονική, επιφανειακή κατεργασία-προστασία υλικών, αισθητήρες, οπτοηλεκτρονική. 

Κατεύθυνση Υλικών - 7ο Εξάμηνο

Διδάσκοντες: Θ. ΘεοδώρουΚ. ΧαριτίδηςΓ. Παπαδόπουλος

http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1006/


Πίσω