Είσοδος μελών

Νέα

NTUA prizes for R-Nano works..!

 1) Kartsonakis, I. A., Athanasopoulou, E., Snihirova, D., Martins, B., Koklioti, M. A., Montemor, M. F., Charitidis, C. A. (2014). Multifunctional epoxy coatings combining a mixture of traps and inhibitor loaded nanocontainers for corrosion protection of AA2024-T3. Corrosion Science, 85, 147-159.

2)Papanicolaou, G. C., Charitidis, C. A., Portan, D. V., Perivoliotis, D. K., & Koklioti, M. A. (2014). Investigation of nanomechanical properties of multilayered hybrid nanocomposites. Meccanica, 49(11), 2645-2655.

 3)Charitidis, C. A., Georgiou, P., Koklioti, M. A., Trompeta, A. F., & Markakis, V. (2014). Manufacturing nanomaterials: from research to industry. Manufacturing Review, 1, 11.

 4) 2014 Conference, Life Cycle in Practice: Participation with poster presentation

“Evaluation of the influence of innovative antifouling solutions on the environmental impact of maritime transportation” written by Sophie Dropsit, Nikol Vlachou, Aikaterini-Flora Trompeta, Costas Charitidis, Olivier Talon.

5) Η διδακτορική διατριβή της Αμαλίας Σκαρμούτσου, με τίτλο "Ανάπτυξη και διερεύνηση ιδιοτήτων νανοδομών για βιοεφαρμογές", που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Χαριτίδη, έλαβε το 1ο βραβείο στο πλαίσιο της αξιολόγησης για το Θωμαΐδειο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής του έτους 2014.

 6) Ο Δημήτριος Περιβολιώτης, απόφοιτος του Δ.Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών", έλαβε το 1ο βραβείο καλύτερης μεταπτυχιακής εργασίας του έτους 2014. Ο τίτλος της εργασίας είναι "Σύνθεση νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης ατμών για προηγμένες εφαρμογές" και επιβλέπων ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαριτίδης.

 


Ενημερώθηκε: 04/10/2016 18:52

Πίσω