Οι άνθρωποι

Μαρκάκης  Βασίλης

Μαρκάκης Βασίλης

Email: vmarkakis@chemeng.ntua.gr
Website: http://nanolab.chemeng.ntua.gr

Ο Βασίλης Μαρκάκης είναι Φυσικός (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, Α.Π.Θ) με Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στις Νανοτεχνολογίες & Νανοεπιστήμες (Α.Π.Θ.). Έχει ασχοληθεί με τη διασπορά ορυκτών σε πολυμερικές μήτρες καθώς και με τη μελέτη έκφρασης της πρωτεΐνης ΑΚΤ σε υγιή και καρκινικά κύτταρα. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική και διοικητική διαχείριση κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το επιστημονικό του έργο εστιάζεται στο πεδίο των νανουλικών και νανοσωματιδίων.


Φωτογραφίες:


Συνημμένα:

Προβολήvasilis markakis_cv pdf117kb

Πίσω