Οι άνθρωποι

Μπάλιας Κωνσταντίνος

Μπάλιας Κωνσταντίνος

Email: mpalias.konstantinos@gmail.com
Website: http://nanolab.chemeng.ntua.gr

Ο Μπάλιας Κωνσταντίνος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός (Πολυτεχνείο Πατρών 2011), ο οποίος έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών». Η διπλωματική εργασία είχε να κάνει με μελέτη αλληλεπίδρασης ροών χρησιμοποιώντας ανεμομετρία Laser Doppler, ενώ η μεταπτυχιακή εργασία είχε τίτλο «Σχεδιασμός ημιβιομηχανικής κλίμακας γραμμής παραγωγής ινών άνθρακα, καθώς και αντιδραστήρα για παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής αποθέσεως ατμών». Προς το παρών απασχολείται σε πρόγραμμα που αφορά την κατασκευή γραμμής παραγωγής ινών άνθρακα.


Συνημμένα:

Προβολήbalias konstantinos_CV pdf119kb

Πίσω