Οι άνθρωποι

Κάβουρας Παναγιώτης, Dr.

Κάβουρας Παναγιώτης, Dr.

Email: kavouras@chemeng.ntua.gr
Website: https://www.researchgate.net/profile/Panagiotis_Kavouras

Ο Παναγιώτης Κάβουρας σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη των Υλικών και διδακτορικό δίπλωμα στην Τεχνολογία των Υλικών. Στη διδακτορική του διατριβή μελέτησε τη δυνατότητα αδρανοποίησης στερεών βιομηχανικών αποβλήτων με τη μέθοδο της υαλοποίησης και τη συνεπακόλουθη παραγωγή υαλοκεραμικών υλικών με σχεδιασμένη μικροδομή με στόχο τη ρύθμιση των φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους. Από το 2004 ως το 2006 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. Από το 2007 ως το 2009 εργάστηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) στο Τμήμα Μηχανικών Μεγεθών, στα εργαστήρια Όγκου και Ροής Υγρών, ως επιστημονικό προσωπικό. Από το 2010 ως το 2015 εργάστηκε ως ερευνητής στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. Το 2015 εντάχθηκε στην ομάδα του R-NANO. Παράλληλα, από το 2006 ως το 2015 έχει διδάξει Φυσική στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται αφενός με τη σύνθεση και δομικό, μικροδομικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό υαλωδών, υαλοκεραμικών και κεραμικών υλικών και αφετέρου με το χαρακτηρισμό μηχανικών ιδιοτήτων στη μικρο-κλίμακα και νανο-κλίμακα ενός ευρέος φάσματος υλικών. Έχει δημοσιεύσει 35 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που έχουν λάβει 300 ετεροαναφορές και είναι κριτής σε τέσσερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδώσει ένα εκπαιδευτικό σύγγραμμα Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού που διδάσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το 2012.

 

LinkedIn ResearchGate.net logo   


Πίσω