Δράσεις - Προγράμματα

SHELL (ARISTEIA II)


Γενικά Το έργο Χρονοδιάγραμμα Εργασίες Συνέδρια Επικοινωνία
SHELL (ARISTEIA II)

(SELF HEALING NANOMATERIALS FOR PROTECTION OF METAL ALLOYS)

The SHELL Project received funding by the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs in the context of the Operational Program "Education and Lifelong Learning" – "Aristeia II".
 
The main vision of the SHELL project is to design, develop and validate a new type intrinsic self-healing coatings for protection of metal alloys. The multiple self-healing events that will be possible will result in prolonged material service life, less maintenance, and therefore potential cost reductions


Φωτογραφίες:


Συνημμένα:

ΠροβολήΑΔΑ: ΒΛΓΛ9-Δ07 pdf870kb

Πίσω