Δράσεις - Προγράμματα

FIBRALSPEC (FP7)


Γενικά Το έργο Χρονοδιάγραμμα Εργασίες Συνέδρια Επικοινωνία
FIBRALSPEC (FP7)

Functionalised Innovative Carbon Fibres Developed from Novel Precursors With Cost Efficiency and Tailored Properties - FIBRALSPEC.

The Fibralspec project aims in increase of competitive power of European CF sector and especially that of the industrial partners. Industrial partners are more sensitive in the conditions of growing competitiveness because of the limited resources and access to modern RTD facilities.

 

http://www.fibralspec.net/

 


Πίσω