Δράσεις - Προγράμματα

EQUINOX (H2020)


Γενικά Το έργο Χρονοδιάγραμμα Εργασίες Συνέδρια Επικοινωνία
EQUINOX (H2020)

A novel process for manufacturing complex shaped Fe-Al intermetallic parts
resistant to extreme environments


Πίσω