Εξοπλισμός και Δυνατότητες

Atomic Force Microscope (AFM)

Atomic Force Microscope (AFM)


Atomic Force Microscope delivers accurate, high-resolution imaging and a wide range of functionality for the physical, life, and material sciences.


Φωτογραφίες:


Συνημμένα:

Προβολήinnova_spm_brochure_b067-revc1[104].pdf pdf732kb

Πίσω